BookDrive Mark 2

บู๊คไดรฟ์ มาร์คทู

 • สแกนหนังสือได้เร็วถึง 800 หน้าต่อชั่วโมง
 • ไม่มีแสงสะท้อนที่กระดาษ
 • ให้ภาพคมชัดสแกนหนังสือขนาด A2 ได้ (หนังสือพิมพ์)
 • รองรับกล้องดิจิตอล Canon DSLR ตระกูล EOS ความละเอียดสูง

โครงการสำคัญๆ หลายแห่งล้วนให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเอทิซ

เมื่อเดือน มีนาคม 2553 ทางสวทช. ได้นำเครื่อง บุ๊คไดรฟ์มินิไปใช้ ในการสแกนหนังสือโบราณและหนังสือหายากในประเทศพม่า เนื่องจากทางเจ้าของหนังสือ ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือออกมา ทางสวทช. จึงได้ขอความร่วมมือให้บริษัทเอทิซได้นำเครื่องเข้าไปติดตั้งที่ประเทศพม่า เพื่อถวายงานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเวลา 3 เดือน จนงานสแกนหนังสือเสร็จสิ้นเรียบร้อย

เมื่อเดือน กรกฎาคม 2552 วัดบวรนิเวศวิหาร ใช้บุ๊คไดรฟ์มินิในการสแกนหนังสือฌาปนกิจกว่า 400 เล่ม ที่เก็บในห้องสมุดวัดบวรมายาวนานหลายสิบปี เนื่องจากบางเล่มมีอายุยาวนาน มีการชำรุดเสียหาย ทางวัดจึงได้ทำการสแกนเก็บไว้เป็น ไฟล์ดิจิตอล เพื่อป้องกันการเสียหายของหนังสือที่จะเกิดขึ้นภายหน้าซึ่งอาจจะไม่สามารถจัดเก็บได้อีก

องค์กร และบริษัทบางส่วนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเอทิซ

 • สำนักงานราชเลขาธิการ
 • ห้องสมุดวุฒิสภา
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • หอสมุดแห่งชาติ เทเวศน์
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ห้องสมุดสตางค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระจันทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
 • ศูนย์มนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • สำนักงานปรมาณู
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 • บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เวิลด์อินสตรูเมนท์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ไอยมิตร จำกัด
 • บริษัท สื่อสากล จำกัด
 • บริษัท จูฑะฤทธิ์ มัลติมีเดีย จำกัด
 • บริษัท เอส อาร์ อี 2000 จำกัด
 • บริษัท ทีทูพี จำกัด

เปรียบเทียบรุ่นผลิตภัณฑ์ของเรา

BookDrive Mark2
New

BookDrive Mark 2

Top of the line, A2

ข้อดีของแต่ละรุ่น

รุ่นใหม่ ขนาดใหญ่ สแกนได้ถึง ขนาดหน้าคู่หนังสือพิมพ์ (2 x A2)

ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ เพิ่มความสะดวกสบายผู้ใช้

ถ่ายหน้าหนังสืออัตโนมัติโดยไม่ต้อง กดปุ่มด้วย Auto Capture Switch

ระบบไฟ

ระบบไฟดีไซน์ใหม่ แสงเกลี่ยสม่ำเสมอสูงสุด ภาพคมชัดสูงสุด

ไฟถนอมสายตา ไม่สะท้อนหรือ ส่องเข้าตาผู้ใช้

สแกนกระดาษได้ทุกประเภทไม่เกิดเงามันหรือสะท้อน

ไม่ใช้พัดลม ทำงานเงียบ

ประสิทธิภาพ

สแกนความเร็วสูงสุด 800 หน้า/ชั่วโมง

กล้องที่รองรับ

Canon Camera

รองรับกล้อง Canon

ขนาดเอกสารที่สแกนได้

BookDrive Mark2

สแกนได้ถึงขนาดหน้าคู่ A2
43 x 62 ซม. (16.9 x 24.4 นิ้ว)

หนังสือหนา: 15 ซม.

ขนาดของเครื่อง

ขนาดเครื่อง
120 x 150 x 138 ซม.
(47.3 x 59.1 x 54.3 นิ้ว)

ขนาดฐาน
75 x 90 ซม. (29.5 x 35.4 นิ้ว)

น้ำหนัก 80 กก. (176.4 ปอนด์)

ซอฟต์แวร์ของเครื่อง

โปรแกรมควบคุมกล้องเพื่อสแกนหนังสือ (BookDrive Capture 6)

โปรแกรมตกแต่งภาพและสร้าง E-book (BookDrive Editor Pro 7)

BookDrive Mark2 Lite
New

 

รุ่นใหม่ ขนาดกลาง สแกนได้ถึงขนาดหน้าคู่ A3 (2 x A3)

ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพิ่มความสะดวกสบายผู้ใช้

ถ่ายหน้าหนังสืออัตโนมัติโดยไม่ต้อง กดปุมด้วย Auto Capture Switch

 

ระบบไฟดีไซน์ใหม่ แสงเกลี่ยสม่ำเสมอสูงสุด ภาพคมชัดสูงสุด

ไฟถนอมสายตา ไม่สะท้อนหรือ ส่องเข้าตาผู้ใช้

สแกนกระดาษได้ทุกประเภทไม่เกิดเงามันหรือสะท้อน

ไม่ใช้พัดลม ทำงานเงียบ

 

สแกนความเร็วสูงสุด 800 หน้า/ชั่วโมง

 

Canon Camera

รองรับกล้อง Canon

 

BookDrive Mark2 Lite

สแกนได้ถึงขนาดหน้าคู่ A3
30 x 44 ซม. (11.8 x 17.3 นิ้ว)

หนังสือหนา: 12 ซม.

 

ขนาดเครื่อง
83 x 106 x 122 ซม.
(32.7 x 41.7 x 48 นิ้ว)

ขนาดฐาน
47 x 57 ซม. (18.5 x 22.4 นิ้ว)

น้ำหนัก 35 กก. (77 ปอนด์)

 

โปรแกรมควบคุมกล้องเพื่อสแกนหนังสือ (BookDrive Capture 6)

โปรแกรมตกแต่งภาพและสร้าง E-book (BookDrive Editor Pro 7)

BookDrive Mini
New

BookDrive Mini 2

Affordable Legal Size

ข้อดีของแต่ละรุ่น

รุ่นมาตรฐาน ขนาดเล็ก ราคาประหยัด สแกนได้ถึงขนาดหน้าคู่ (2 x Legal)

ขนาดเล็กกระทัดรัดตั้งโต๊ะทำงาน

ถ่ายหน้าหนังสืออัตโนมัติโดยไม่ต้อง กดปุมด้วย Auto Capture Switch

ระบบไฟ

ระบบไฟ LED แสงเกลี่ยสม่ำเสมอ ภาพคมชัดคุณภาพสูง

สแกนกระดาษได้ทุกประเภทไม่เกิดเงามันหรือสะท้อน

ประสิทธิภาพ

สแกนความเร็วสูงสุด 800 หน้า/ชั่วโมง

กล้องที่รองรับ

Canon Camera

รองรับกล้อง Canon

ขนาดเอกสารที่สแกนได้

BookDrive Mini

สแกนได้ถึงขนาดหน้าคู่ Legal
25 x 38 ซม. (10 x 15.0 นิ้ว)

หนังสือหนา: 5.5 ซม.

 

ขนาดเครื่อง
61 x 87 x 77 ซม.
(24 x 34 x 30 นิ้ว)

ขนาดฐาน
57 x 38 ซม. (22.4 x 15.0 นิ้ว)

น้ำหนัก 23 กก. (50.7 ปอนด์)

 

โปรแกรมควบคุมกล้องเพื่อสแกนหนังสือ (BookDrive Capture 6)

โปรแกรมตกแต่งภาพและสร้าง E-book (BookDrive Editor Pro 7)

BookDrive N

BookDrive N

Flat-plane A2

ข้อดีของแต่ละรุ่น

ฐานรองหนังสือแบบแบนเรียบสามารถปรับระดับได้ เหมาะกับงานสแกนเอกสาร แผนที่ งานศิลปะ และ สามารถสแกนหนังสือได้

ระบบไฟ

ระบบไฟ LED ไม่มีรังสี UV ให้แสงสว่างสม่ำเสมอ

สแกนกระดาษได้ทุกประเภทไม่เกิดเงามันหรือสะท้อน

ไม่ใช้พัดลม ทำงานเงียบ

ประสิทธิภาพ

สแกนความเร็วสูงสุด 1,200 หน้า/ชั่วโมง

กล้องที่รองรับ

Canon Camera

รองรับกล้อง Canon

ขนาดเอกสารที่สแกนได้

BookDrive N

สแกนได้ถึงขนาด A2
44.5 x 64.5 ซม. (17.5 x 25.4 นิ้ว)

หนังสือหนา: 13 ซม.

ขนาดของเครื่อง

ขนาดเครื่อง
120 x 100 x 128 ซม.
(47.2 x 39.7 x 50.4 นิ้ว)

ขนาดฐาน
55 x 93 ซม. (21.7 x 36.6 นิ้ว)

น้ำหนัก 45 กก. (99 ปอนด์)

ซอฟต์แวร์ของเครื่อง

โปรแกรมควบคุมกล้องเพื่อสแกนหนังสือ (BookDrive Capture 6)

โปรแกรมตกแต่งภาพและสร้าง E-book (BookDrive Editor Pro 7)

ติดต่อเรา

บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด

729/26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:

02-683-6600

อีเมลล์:

ASK US NOW

Have a question or comment? Submit it here. We will try to respond to you within 24 hours.